Make your own free website on Tripod.com
 

SYARAT KEMASUKAN PONDOK SUNGAI DURIAN

 

       
   

MURID-MURID DAN SYARAT KEMASUKAN

 

Pondok Sunga Durian mempunyai pelajar yang terdiri dari lelaki dan perempuan. Pada peringkat awal penubuhan hanya seramai 40 orang. Pada tahun 1988 jumlah pelajar menjangkau angka 800 orang, Setelah Tuan Guru meninggal dunia ianya diambil alih oleh adiknya Haji Ismail.Pada ketika itu Pondok Sungai Durian menghadapi beberapa masalah, yang paling ketara pelajar-pelajar mula berhijrah ke tempat lain, sebahagiannya ke Lubuk Tapah Pasir Mas dan sebahagian lagi ke Pondok Pasir Tumbuh  dengan alasan bahawa di sana masih ada Tuan Guru yang berwibawa.

 

Bertolak dari situlah jumlah pelajar mula menurun dari 800 ke 400 lebih pada akhir tahun 1989. Pada awal 1990 jumlah pelajar hampir 300, angka ini dapat dipertahankan hingga awal tahun 2000,di mana pada ketika itu bilangan pelajar telah menurun ke angka 250 sehingga tahun 2002. Pada tahun 2002 hingga 2004, bilangan pelajar hanya 200 orang. Dari statistik terbaru, jumlah pelajarnya ialah 270 orang, terdiri dari pelajar lelaki 200 dan pelajar perempuan 70 orang. Selain itu, jumlah kelamin dan warga emas lebih kurang 300 orang

 

Pelajar-pelajar datang dari segenap pelosok negara seperti Terengganu, Kedah, Johor,Selangor, Perak, Kuala Lumpur,Melaka dan negara jiran seperti Thailand. Malah Pondok Sungai Durian juga telah menerima pelajar dari dari negara Singapura dan Kemboja. Kesemua pelajar diwajibkan tinggal di asrama yang telah disediakan oleh pihak pentadbir ataupun pondok-pondok yang  telah didirikan bagi memudahkan bagi mengikuti jadual yang telah disusun.

 

   SYARAT KEMASUKAN

 

Kini pihak Madrasah mengadakan syarat-syarat khusus bagi setiap pelajar yang berminat untuk mengikuti pengajian di Pondok Sungai Durian. Kelayakan yang diperlukan untuk mengikuti pengajian di sini ialah sekurang-kuragnya tamat sekolah rendah ataupun sekadar boleh membaca dan menulis dan berumur tidak melebihi 18 tahun ke atas, sekiranya melebihi 18 tahun ke atas akan diterima dengan syarat yang khusus  dan pihak Madrasah akan memantau dalam tempoh dua minggu, sekiranya tidak meragukan pihak Madrasah akan menerimanya sebaagi pelajar rasmi.Apa yang pentingnya ialah kesungguhan pelajar untuk mendalami ilmu dan sanggup mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak Pondok Sungai Durian.

 

Walau bagaimanapun pihak pentadbir telah menetapkan bahawa setiap pelajar yang ingin memasuki Pondok Sungai Durian ini diuji terlebih dahulu sama ada dalam bentuk lisan atau bertulis. Aspek yang ditekankan dalam ujian tersebut ialah kemampuan menguasai al-Quran dan tulisan jawi. Setelah berjaya dalam ujian tersebut, pelajar akan ditempatkan di peringkat yang  sesuai dengan kemampuan yang ditunjukkan.

 

        Hasil penelitian yang dibuat, pelajar yang sedang mengikuti pengajian di sini terbahagi kepada dua katagori utama. Katagori pertama terdiri daripada pelajar-pelajar yang dapat menguasai bahasa Arab dan pernah mendapat pendidikan sekolah agama. Manakala katagori kedua pula ialah pelajar-pelajar yang tidak boleh menguasai bahas Arab dan tidak mempunyai asas mengenainya. Pihak pentadbir telah mengambil inisiatif dengan menwujudkan kelas peralihan  (al-Intiqaliyyah) bagi pelajar yang baru. Setelah itu diadakan ujian pencapaian untuk menentukan tahap kebolehan pelajar berkenaan