Make your own free website on Tripod.com
 

PERATURAN PONDOK SUNGAI DURIAN

 

       
   

DISIPLIN DAN PERATURAN

 

Bagi memastikan keadaan pelajar yang ramai terkawal dan pembelajaran berjalan lancar, beberapa peraturan telah diadakan. Semua pelajar mestilah mematuhi peraturan tersebut. Setiap kesalahan yang dilakukan dengan sengaja akan dikenakan tindakan yang telah ditetapkan oleh pihak pentadbir.

 

Peraturan ini meliputi bidang ibadat, di mana setiap penghuni Pondok ini sama ada tua, muda, lelaki atau perempuan diwajibkan hadir sembahyang berjemaah lima waktu di masjid. Begitu juga cara berpakaian, disiplin dalam pergaulan dan perhubungan dengan masyarakat luar. Kesemua disiplin-disiplin ini adalah berlandaskan ajaran Islam seperti berpakaian menutup aurat,tidak ada percampuran antara lelaki dan permpuan dalam semua aktiviti.

 

    PAKAIAN SERAGAM

 

Sesuai dengan keadaan Pondok Sungai Durian sebagai sebuah Pondok / Madrasah Muhammadiah yang ditadbir secara bersendian, semestinya ia mempunyai identiti yang tersendiri dan bercirikan Islam. Ini jelas dalam pakaian pelajar-pelajarnya. Semua pelajar diwajibkan mengenakan pakaian seragam sewaktu sesi persekolahan. Pelajar lelaki diwajibkan memakai jubah dan seluar putih dan berkopiah putih, manakala bagi pelajar perempuan pula hendaklah memakai jubah warna biru muda dan bertudung putih. Kesemua peraturan yang digariskan ini adalah bertepatan dengan ciri-ciri pakaian dan pendidikan yang disarankan oleh Islam