PERATURAN KEMASUKAN DAN PENDAFTARAN

 

       
   

 

*      PELAJAR

a.       Lelaki sahaja

b.      Berumur 12 tahun ke atas

c.       Bayaran pendaftaran sebanyak RM 30.00

d.      Yuran bulanan sebanyak RM 8.00

e.       Bayaran pendaftaran RM 100.00 termasuk dengan yuran bulanan dan makanan (Pelajar Tahfiz).

f.       Pelajar yang mendaftar hendaklah mengisi Borang Pengakuan/ Perjanjian Pelajar dan penjaga. (lihat Lampiran)

g.      Pandai menguruskan diri sendiri ( mencuci pakaian dan memasak)

h.      Sanggup mematuhi undang-undang yang ditetapkan

                                                           

*      WARGA TUA

a.       Bayaran pendaftaran sebanyak RM 30.00

b.      Yuran bulanan sebanyak RM 10.00

c.       Pandai menguruskan diri sendiri ( mencuci pakaian dan memasak)

Sanggup mematuhi undang-undang yang ditetapkan