PERATURAN MADRASAH

 

       
   

 

PERATURAN TATATERTIB

*      PAKAIAN

a.       Pelajar dikehendaki memakai jubah dan berserban ketika solat dan

ketika mendapat jemputan luar.

b.      Pelajar tidak dibenarkan memakai seluar ketika berada dalam kawasan pondok

kecuali ketika bergotong-royong dan beriadah sahaja.

c.       Pakaian pelajar ketika berada dalam kawasan pondok ataupun di luar kawasan

pondok mestilah menutup aurat. Maksud menutup aurat ialah pakaian tidak terlalu ketat dan nipis.

d.      Pelajar tidak dibenarkan sama sekali membawa dan memakai pakaian yang

dilarang oleh syarak seperti mempunyai tulisan dan gambar yang dilarang oleh syarak.

e.       Pelajar tidak dibenarkan sama sekali memiliki dan membawa seluar jin dan

seluar pendek ke pondok.

f.       Pakaian untuk bersukan seperti jersi dan track suit hanya boleh dipakai untuk

tujuan riadah sahaja. Pelajar dilarang memakainya ketika waktu pengajian dan ketika bersolat.

 

*      WAKTU SOLAT

 1. Pelajar hendaklah bersembahyang secara berjemaah setiap waktu solat.
 2. Pelajar hendaklah memakai jubah dan berserban ketika bersolat.
 3. Pelajar tidak dibenarkan memakai seluar atau pakain selain daripada jubah.
 4. Pelajar hendaklah ada di madrasah 10 minit awal sebelum masuk waktu solat.
 5. Pelajar tidak dibenarkan bangun sebelum selesai berwirid.
 6. Pelajar tidak dibenarkan bersandar di dinding madrasah setelah selesai bersolat.
 7. Pelajar hendaklah mengerjakan solat sunat sebelun atau selepas solat fardhu.
 8. Pelajar tidak dibenarkan berbual, bermain, bergurau senda atau mengganggu pelajar lain sebelum, ketika atau selepas bersolat.
 9. Pelajar hendaklah mengikut bersama berwirid dan menghayati apa yang dibacakan.

 

*      WAKTU PENGAJIAN

 1. Pelajar hendaklah berada lebih awal 5minit sebelum pengajian bermula.
 2. Pakaian baju melayu atau kemeja berlengan panjang, berkopiah ataupun berserban.
 3. Baju yang bergambar tidak dibenarkan sama sekali.
 4. Pelajar tidak dibenarkan sama sekali ponteng waktu pengajian kecuali setelah mendapat kebenaran mudir.
 5. Pelajar tidak dibenarkan berbual, bergurau senda, dan mengganggu pelajar lain ketika berada dalam waktu pengajian.
 6. Pelajar tidak dibenarkan makan dan minum ketika dalam waktu pengajian.
 7. Pelajar juga diwajibkan mengikuti pengajian yang tidak kurang dari 10 buah kitab sehari semalam.
 8. Pelajar tidak dibenarkan bersandar di dinding madrasah ketika sesi pengajian.

 

 

*      POTONGAN RAMBUT

a.         Semua pelajar dilarang berambut panjang, iaitu tidak dibenarkan berambut

panjang melebihi 1 inci.

b.      Pelajar-pelajar yang bermisai dan berjanggut hendaklah sentiasa diurus dengan

kemas.

c.         Pelajar-pelajar juga tidak dibenarkan meniru mana-mana gaya rambut yang

ditegah oleh syarak.

 

*      PENGGUNAAN MADRASAH, DEWAN DAN PERALATAN PONDOK

 1. Penggunaan madrasah, dewan dan peralatan pondok mestilah dimaklumkan terlebih dahulu daripada pihak pentadbiran.
 2. Selepas menggunakannya, segala perabot dan peralatan hendaklah disusun seperti keadaan asal dan pastikan dalam keadaan bersih dan kemas.
 3. Segala peralatan yang digunakan mestilah diletakkan pada tempatnya yang asal.
 4. Pelajar tidak dibenarkan mengambil peralatan pondok untuk penggunaan individu.

 

*      LARANGAN MEROKOK

 1. Semua pelajar dilarang merokok ketika berada di pondok atau memiliki sebarang alat pemetik api, mancis, rokok, kotak rokok, paip atau apa-apa jua peralatan atau kemudahan yang ada kaitan dengan aktioviti merokok.

 

*      BARANGAN LARANGAN

 1. Pelajar tidak dibenarkan membawa dan memiliki barangan hiburan seperti Peti televisyen, perakam video, pemain CD/ VCD/ DVD, radio, walkman, majalah-majalah yang tidak membawa manfaat kepada agama.

Horizontal Scroll: PERATURAN KELUAR KE BANDAR DAN BALIK KAMPUNG

 

 

 

*      PERATURAN AM

 1. Pelajar-pelajar hendaklah meminta kebenaran daripada mudir sebelum keluar ke bandar atau balik Kampung.
 2. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan keluar atau balik kampong tanpa sebab-sebab yang munasabah.
 3. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan memakai seluar ketika keluar ataupun balik kampong.
 4. Pelajar-pelajar hendaklah memakai kain atau jubah dan berkopiah atau beserban ketika balik kampong atau keluar ke Bandar.
 5. Pelajar-pelajar yang keluar ke Bandar hendaklah pulang ke pondok sebelum maghrib.
 6. Pelajar-pelajar yang pulang bercuti hendaklah kembali ke pondok sehari sebelum pengajian bermula.
 7. Pelajar yang pulang bercuti hendaklah memastikan bilik asrama atau pondok penginapan dalam keadaan kemas dan bersih ketika meninggalkan bilik atau pondok masing-masing.
 8. Pelajar-pelajar hendakalah memastikan keadaan bilik dan pondok dalam keadaan selamat iaitu berkunci ketika pulang bercuti.

 

Horizontal Scroll: PERATURAN ASRAMA DAN PONDOK PENGINAPAN
 

 

 


 

*      PERATURAN AM

a.       Seseorang pelajar tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh dianggap

menghalang atau menahan mana-mana pihak pentadbiran pondok daripada memasuki bilik pelajar bagi tujuan menjalankan tugas, kewajiban atau tanggungjawab dibilik berkenaan.

b.      Pelajar juga hendaklah berada dalam bilik atau pondok masing-masing selepas

jam 11.30 malam.

c.       Pelajar juga hendakalah memastikan kawasan dalam dan luar bilik atau

pondok dalam keadaan bersih dan kemas.

d.      Pelajar juga tidak boleh menukar biliknya atau pondoknya dengan mana-mana

bilik atau pondok kecuali dengan kebenaran pihak pentadbiran pondok.

e.       Lampu bilik atau pondok hendaklah dipadamkan selewat-lewatnya jam 11.30

malam.

f.       Semua pelajar hendaklah memadamkan lampu dan mematikan kipas jika tiada

sesiapa di dalam bilik atau pondok apabila meninggalkan bilik atau pondok

masing-masing.

 

 

Horizontal Scroll: PERATURAN MAKTABAH

  

 

 

*      PERATURAN AM

 1. Tidak di benarkan bercakap sehingga mengganggu ketenteraman maktabah.
 2. Tidak dibenarkan merokok, makan, dan minum di maktabah.
 3. Tidak dibenarkan mengalih perabot yang telah sedia ada teratur dalam maktabah.
 4. Tidak dibenarkan membuang sampah dan kertas merata-rata tempat.
 5. Tidak dibenarkan menyembunyikan buku-buku dan bahan-bahan bukan buku. Bahan-bahan yang telah digunakan hendaklah diletakan pada tempat asalnya.

 

*      MASA MAKTABAH

 1. Waktu Pengajian (Ahad-Khamis)       :  12.00 tgh – 1.00 p.m

                                                                        :  3.00 p.m – 4.00 p.m

 1. Cuti Pengajian ( Jumaat )                   :  9.00 a.m – 12 tgh

                                                                        :  3.00 p.m – 6.00 p.m

                                    ( Sabtu )                      :  12.00 tgh – 1.00 p.m

                                                                        :  3.00 p.m – 4.00 p.m

Horizontal Scroll: PERATURAN PEJABAT

 

 

 

 

 

*      PERATURAN AM

 1. Tidak dibenarkan masuk kecuali jika ada urusan dengan pejabat.
 2. Tidak boleh mengganggu atau mengusik mana-mana peralatan dan fail-fail yang terdapat di dalam pejabat
 3. Tidak dibenarkan memasang CD atau DVD pada komputer di dalam pejabat walupun berkenaan dengan ilmiah.
 4. Tidak dibenarkan tidur dan di dalam pejabat
 5. Tidak dibenarkan makan dan minum di dalam pejabat
 6. Tidak dibenarkan membuat basing di dalam pejabat.

g. Hendaklah menjaga kebersihan di dalam pejabat