RANCANGAN PEMBANGUNAN

 

       
   

 

Bagi melahirkan insan yang bertakwa yang mampu mengharungi kehidupan di alaf baru ini, maka Jawatankuasa Pengelola Pembangunan Pondok telah merangka satu kurikulum untuk menggabungkan pengajian pondok dengan Tahfiz Al-Quran dan Alhamdulillah ianya telah pun berjalan dengan lancar dan dari semasa ke semasa pihak pondok sentiasa mengemaskini system kurikulum di pondok ini.

Bagi merealisasikan hasrat tersebut, satu bangunan rumah wakaf (asrama) empat tingkat sedang dibangunkan di pondok ini di atas tanah wakaf lot 591 Mukim Beta Hilir, Daerah Beta, Kota Bharu yang dianggarkan menelan belanja sebanyak RM 350,000.00. Oleh itu, kami telah pun dapat melaksanakan kerja-kerja pembinaan ini yang telah pun dibelanjakan sebanyak RM 270,000.00 hasil sumbangan muslimin sekalian. Terima Kasih.

Namun bagi menyiapkan sepenuhnya bangunan ini pihak kami masih memerlukan derma sebanyak RM 80,000.00. Sumbangan tuan/puan amat dialu-alukan sama ada dalam bentuk wang tunai ataupun bahan binaan.

Tuan/puan yang sudi menderma boleh dibuat di atas nama Madrasah Muhammadiah, Pondok Beta Hilir.

Kepada,

Bendahari,

Madrasah Muhammadiah Pondok Beta Hilir,

15100 Beta, Kota Bharu,Kelantan.

No Akaun : 0301002364711

(Bank Muamalat Malaysia Berhad Cawangan Kota Bharu )