Pondok Malaysia
 

        

 
 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Di sini hanya ditulis nama-nama pondok seluruh Malaysia yang ada dalam simpanan kami di Pejabat Pusat Pembangunan Pondok Berhad samada melalui lawatan kami sendiri atau perhubungan mahu pun daripada makluman mereka yang mengetahui berkenaannya. Sekiranya di sana terdapat kesilapan fakta atau penambahan bolehlah hubungi pihak kami untuk manfaat kita bersama

 

Senarai Nama Pondok

 

Kelantan

Pondok Ahli PPPB

Pondok Bukan Ahli 

Terengganu

Pondok Terengganu

Pahang

Pondok Pahang

Kedah, Perak & Pulau Pinang

Pondok Kedah, Perak & P Pinang

Selangor

Pondok Selangor

Sabah & Sarawak

Pondok Sabah & Sarawak

Melaka & Negeri Sembilan

Pondok Melaka & Negeri Sembilan

Johor

Pondok Johor