SISTEM PENGAJIAN PONDOK SRI PERMAI SELIGI

 

       

 

1. SISTEM PENGAJIAN PONDOK

 

Sistem pengajian pindok ini terbahagi kepada tiga :

 

a.Sistem Nizami yang terdiri dari

-peringkat rendah

-peringkkat menengah

-peringkat atas

 

b.Sistem umumi yang meliputi seluruh peringkat pelajar

 

c.Sistem kumpulan pelajar iaitu system mutalaah secara berkumpulan yang dikendalikan oleh pelajar.

 

 

2.SUKATAN MATA PELAJARAN

 

2.1 Mata pelajaran yang dipelajari di pondok ini seperti berikut;

-Al-guran

-usuludin

-fekah

-Tasauf

-tasauf

-Usul tafsir.

-Hadis

-Mustalah hadis

-Kawaid fikah

-Nahu

-Saraf

-Balagh

-dll

 

 

3.JADUAL WAKTU BELAJAR

 

Jadual waktu belajar adalah dibagi kepada 2 bahagian

 

1. kelas umumi: 

    Semua penghunipondokdan pelajar diwajabkanmengikuti belajar yangdi kendalkanoleh tuan guru sendiri.waktunya selepas solat zohor danselepas solat maghrib

 

2. kelas nizami: 

di khusus kepada pelajar sahaja dan waktunya dari lepas solat subuh sehingga jam 12 tengahari.

 

 

 

4.KO-KURIKULUM

 

Diantara ko-kurikulum yang dapat dilakukan seperti berikut:

 

-majlis muhadarah untuk melatih pelajar membaca khutbah,syarahan, ceramah

-melateh kerja berkumpualn dalam bergotong royong di pondok dan di luar

-melatih kemahiran hidup dengan diajar asas pertanian

-adakan tayangan dokumentari untuk membuka minda pelajar

-dihantarkan pelajar untuk mengikuti kursus  dan seminar di luar